بانک اطلاعات

بانک اطلاعات

آمار بازدیدکنندگان

1
98
345089

ورود

دسته بندیهای پیوندها

تعاون روستايي

 fa en

ويژگيها و ساختار كلي سازمان تعاون روستايي استان مركزي

1- آموزش و توسعه تعاون 2- خريد و فروش محصولات كشاورزي 3- كالارساني به روستاها 4- خدمات فني و كشاورزي 5- خدمات مهندسي 6- اعتبارات

 

1- آموزش و توسعه تعاون

- نظر به اينكه اكثريت كشاورزان، تحت پوشش شبكه تعاوني هاي روستائي و كشاورزي مي باشند در حال حاضر رشد محسوسي براي شركتهاي تعاوني روستائي متصور نيست.
- آموزش اعضاء و مدير عامل هيئت مديره، بازرسان و پرسنل شركتهاي تعاوني روستائي و اتحاديه هاي آنها با برگزاري دوره هاي كوتاه مدت، تهيه فيلم و برنامه هاي راديويي و انتشار كتاب و نشريه صورت مي پذيرد.

2- خريد و فروش محصولات كشاورزي

با توجه به تجربه طولاني سازمان تعاون روستائي استان مركزي در امر خريد گندم و وجود امكانات وسيع، خريد گندم به بهترين وجه و با حداقل هزينه ممكن به انجام مي رسد.
- در چند سال اخير بنا به بالا بودن قيمت بازار نسبت به قيمت تضميني محصولات كشاورزي به استثناي گندم خريد به صورت تضميني بسيار محدود و ناچيز بوده است.

3- كالا رساني

- با توجه به كمي سرمايه شركتهاي تعاوني روستائي و نارسائي ساختار حمل و نقل، تهيه و توزيع كالاهاي مصرفي با مشكلات عديده مواجه است. در چند سال اخير قيمت اغلب كالاهاي اساسي و ضروري نظير برنج، قند و شكر و … رشد بالايي داشته در نتيجه اين نوع كالاها در حجم مورد نياز روستائيان نقدينگي قابل ملاحظه اي را طلب مي نمايد.


4- خدمات فني و كشاورزي

- عملكرد واحدهاي توليدي و كارگاه هاي صنايع تبديلي در دهه اخير توسعه داشته است، ولي با توجه به جمعيت عظيم اعضاي تعاوني هاي روستايي و كشاورزي، اين رشد ناچيز بوده و در صورت تخصيص منابع مالي متناسب با نياز شبكه تعاوني هاي روستائي و كشاورزي پتانسيل بالاتري براي گسترش اين فعاليت وجود دارد.
- با توجه به تعداد ماشبن آلات كشاورزي؛ خروج ماشين آلات فرسوده از حوزه فعاليت و عدم امكان جايگزيني به لحاظ بالابودن قيمت آنها و سنگين بودن سرمايه لازم در توان تعاوني ها، افت قابل توجهي داشته است.

5- خدمات مهندسي

- تعداد 63  انبار چند منظوره در روستاهاي استان، ساخته شده كه تعداد 10 مورد آن از منابع داخلي شركتها و اتحاديه ها تأمين گرديده است.

6- اعتبارات

شبكه تعاونيهاي روستائي و كشاورزي از تسهيلات تبصره 40 تكليفي از طريق سازمان تعاون روستائي استان مركزي به اشكال زير استفاده مي نمايد:
- پرداخت وام يك ساله به عنوان سرمايه در گردش در حق اعضاء شركت هاي تعاوني روستائي به منظور تأمين هزينه هاي كشت.
- پرداخت وام يك ساله در وجه اتحاديه هاي تعاوني هاي روستائي جهت تدارك و توزيع نهاده هاي كشاورزي.
- تأمين بخشي از نياز اعتباري طرح هاي توليدي و كارگاه هاي تبديلي محصولات كشاورزي قابل اجرا توسط شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستائي و كشاورزي و تعاوني هاي روستائي زنان، ولي اعتبارات تخصيصي از محل تسهيلات فوق عملاً مشكل مالي اين تشكلها و اعضاء آنها را مرتفع نمي نمايد.

امكانات و قابليت ها

- وجود شبكه گسترده تعاوني هاي روستائي و كشاورزي در استان.
- توانائي ساماندهي بازار محصولات كشاورزي از طريق شبكه گسترده تعاوني هاي روستائي و كشاورزي.


تسمه نقاله ساخت سازمان تعاوني روستايي


ميدان بزرگ ميوه و تره بار اراك

 

محدوديتها و تنگناهاي اصلي

- عدم تطابق نظام اجراي تعاوني ها با نيازهاي موجود.

 

- نامشخص بودن و عدم ثبات سياست هاي دولت با تعاوني هاي روستائي و كشاورزي.

 

- كمبود سرمايه و سرمايه گذاري در شبكه تعاوني هاي روستائي و كشاورزي.

 

- وجود نوسانات شديد در بازار محصولات كشاورزي.

 

- ضعف قوانين و مقررات مربوط به بازار محصولات كشاورزي.

اهداف كيفي بلند مدت (اهداف آرماني)

- ساماندهي بازار محصولات كشاورزي.

 

- كارآمد نمودن سياست هاي حمايتي در تنظيم بازار محصولات كشاورزي.

اهداف كيفي پنج ساله (جهت گيريهاي اصلي)

- متنوع نمودن سياست هاي حمايتي در تنظيم بازار محصولات كشاورزي.
- ايجاد بورس كالاهاي كشاورزي.
- ممنوع نمودن سياست هاي حمايتي در ارائه كالاهاي اساسي و معيشتي و نهاده هاي كشاورزي و ايجاد توسعه نظام اطلاع رساني بازار محصولات كشاورزي.
- بازنگري و اصلاح در ساختار قانوني و مديرت شبكه تعاوني هاي روستائي.
- ارتقاء فرهنگ تعاون در جامعه روستائي.

آلبوم‌ها

تصاوير سايت

16 مهر 1389
148 تصویر در آلبوم
تصاوير سايت

تصاویر تصادفی

23 خرداد 1388
12 تصویر در آلبوم
تصاویر تصادفی

آب و هوا

 
چهارشنبه
خرداد
1395
5
 

نشان‌ها

پشتیبان‌هاRSS2
پشتیبان‌هاAtom