بانک اطلاعات

بانک اطلاعات

آمار بازدیدکنندگان

3
3968
349958

ورود

دسته بندیهای پیوندها

اهداف سازمان حفاظت محيط زيست

 fa en

اين اهداف به ترتيب اهميت و به طور فشرده عبارتند از:

1- تحقق اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي به منظور حفاظت محيط زيست و تضمين بهره مندي صحيح و مستمر از محيط زيست و همسو با توسعه پايدار.
2- پيشگيري و ممانعت از تخريب و آلودگي محيط زيست.
3- ارزيابي ظرفيت قابل تحمل در جهت بهره وري معقول از منابع محيط زيست و متناسب با توسعه پايدار.
4- تدوين ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي.
5- نظارت مستمر بر بهره برداري از منابع محيط زيست.
6- برخورد فعال با زمينه هاي بحراني محيط زيست شامل آلودگيهاي بيش از ظرفيت قابل تحمل محيط .

وظايف مهم سازمان حفاظت محيط زيست:

• حفظ و نگهداري شکارگاهها و فضاي حياتي جانوران وحشي و حمايت آنها در برابر گرسنگي و تشنگي، صيد و شکار بي رويه و عوامل نامساعد جوي و بيماريهاي واگير.
• فراهم آوردن موجبات و محيط مساعد جهت تکثير و پرورش جانوران وحشي.
• کوشش در اصلاح  نژاد جانوران وحشي.
• ايجاد پارکهاي ملي، مناطق حفاظت شده و موزه هاي حيوان شناسي.
• تشويق افراد حقيقي و حقوقي به تأسيس باغات وحش و آبگيرها و حوضچه ها جهت پرورش ماهي و پرندگان شکاري از طريق راهنمايي هاي فني.
• تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي به منظور برانگيختن حس حيوان دوستي و حفاظت منابع طبيعي در کشور و تشويق و تنوير افکار عمومي در اين زمينه.
• همکاري با سازمانهاي مربوط با جنگل و مراتع و خاک و آب به منظور حفظ منابع طبيعي کشور.
• همکاري با سازمانهاي مشابه خارجي وبين المللي به منظور حفظ و حمايت جانوران وحشي و مهاجر در حدود تعهدات متقابل انجاام دادن تحقيقات و بررسي هاي علمي و اقتصادي در زمينه حفاظت و بهبود و بهسازي محيط زيست و جلوگيري از آلودگي و بر هم خوردن تعادل محيط زيست از جمله مواد ذيل:

• پيشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگيري از آلودگي آب و هوا و خاک، پخش فضولات زباله ها و مواد زائد کارخانجات و به طور کلي عواملي که مؤثر بر روي محيط مي باشند.
• هرگونه اقدام مقتضي به منظور بهبود و بهسازي محيط زيست در حدود قوانين مملکتي با حفظ حقوق اشخاص.
• تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي به منظور تنوير و هدايت افکار عمومي در زمينه حفظ و بهسازي محيط زيست.
• برقراري هرگونه محدوديت و ممنوعيت موقتي زماني، مکاني، نوعي، طريقي و کمي شکار و صيد و اعلام آن طبق مقررات.

اطلاعات مربوط به پناهگاه حيات وحش راسبند

موقعيت جغرافيايي:

منطقه راسبند در جنوب غربي استان مرزي و شهر اراک و جنوب شهر شازند واقع شده و فاصله آن از شهر اراک 32 کيلومتر است. نزديکترين محل شناخته شده به اين منطقه پس از شهر اراک، شهر شازند مي باشد که کمتر از 1000 متر با آن فاصله دارد. منطقه راسبند از نظر موقعيت جغرافيايي در حد فاصله "00/'22/ °49 الي "00/'31/ °49 طول شرقي و "30/'47/ °35 الي "30/'55/ °33 عرض شمالي واقع شده است. وسعت مساحت پناهگاه حيات وحش راسبند 10617 هکتار مي‌باشد.

سيماي عمومي و زيست محيطي منطقه، فون و فلور:

راسبند منطقه اي کوهستاني به صورت رشته کوهي مايل از سمت شمال غرب به طرف جنوب شرقي کشيده شده است. بلندترين قله استان مرکزي به نام قله شهباز با ارتفاع 3350 متر در ارين منطقه واقع گرديده است. کوههاي اين منطقه از حاشيه به سمت مرکز از ارتفاع 2000 متر بالاتر از سطح دريا شروع شده و به تدريج رو به افزايش مي گذارد و کوههاي مذکور اغلب از دره هاي عميق، پرتگاه ها و دامنه هاي پرشيب تشکيل شده اند. وجود ميزان بارندگي متوسط سالانه محدوده مذکور 430 ميليمتر در سال و متوسط درجه حرارت سالانه اين محدوده معادل 0 تا 11 سانتي گراد مي باشد. پستي و بلنديهاي متنوع منطقه موجب گسترش ميکروکليما محل در سطح منطقه شده که اين امر در شکل گيري فون و فلور منطقه تأثير بسزايي داشته است. منطقه راسبند داراي طيفي از زيستگاههاي مختلف نظير صخره ها، دره ها، تپه ماهورها، مراتع، غارها، کشتزارها و انواع اکوسيستم انسان ساخت را در برمي گيرد.

• فون منطقه شامل: کل و بز، قوچ و ميش، پلنگ، روباه، شغال، خرگوش، تشي، گراز، کفتار و ...، کبک، تيهو، عقاب، جغد، زنبور خوار، کلاغ و ... .
• پوشش گياهي منظقه (فلور) از انواع مختلف گياهان علفي، بوته اي، درختچه اي و درختي تشکيل شده که از ميان 223 گونه گياهي شناسايي شده در محدوده مذکور 25 گونه علفي، 158 گونه بوته اي، 11 گونه درختچه اي و 9 گونه درختي مي باشد.
• گونه هاي غالب تيپ مناطق کشاورزي رها شده شامل: گل گندم، کنگر، گل ماهور، فرفيون و Lactuca.
• گونه هاي غالب تيپ مناطق دامنه اي شامل: گل ماهور، گل گندم، برموس، گون.
• گونه هاي غالب تيپ ميانبند بخش خاکي: دافنه، رفيون، زول، گون.
• گونهاي غالب تيپ ميانبند بخش هاي سنگلاخي و خاکي: کنگر، دافنه، Rosa و Eryngium.
• گونه هاي غالب تيپ ميانبند بخش هاي سنگلاخي، صخره اي: دافنه، Eryngium، استي پا، گون، فستوکا.

اطلاعات مربوط به منطقه حفاظت شده هفتاد قله

موقعيت جغرافيايي:

منطقه هفتاد قله در 25 کيلومتري شرق اراک، 150 کيلومتري شمال غربي محلات و 30 کيلومتري شمال خمين واقع شده است و از نظر موقعيت جغرافيايي در حد فاصله '56/ °49 الي '24/ °50 طول شرقي واقع شده است.

 وسعت:

مساحت منطقه حفاظت شده هفتاد قله 81125 هکتار مي باشد.

 سيماي عمومي و زيست - محيطي منطقه، فون و فلور:

مهمترين رشته کوه منطقه، کوههاي هفتاد قله است که در جهت شمال غربي- جنوب غربي واقع شده است بلندرتين قله آن 2686 متر ارتفاع دارد دره ها و قلل اين رشته کوه از زيستگاههاي مهم حيات وحش منطقه است کوه برف شاه با ارتفاع 3000 متر بلندترين قله منطقه حفاظت شده است که از زيستگاههاي مهم کل، بز، قوچ، ميش، پلنگ و گرگ مي باشد و دره چکاب و سيبک از مهمترين دره هاي منطقه مي باشند. چکاب از زيستگاههاي غني است که به دليل در بر داشتن چشمه اي به همين نام به عنوان آبشخور مورد استفاده وحوش قرار مي گيرد، ميزان بارندگي متوسط سالانه منطقه 349 ميليمتر در سال و حداقل درجه حرارت هوا در برخي زمستانها به 30 درجه زيرصفر و حداکثر آن در تابستان تا 38 درجه بالاي صفر مي رسد. بيشترين تنوع گياهي منطقه به ترتيب خانواده هاي کاسني، نعناع، شب بو، گندميان، چتريان، پروانه آسا، ميخک، گاوزبان، لاله، ميمون و آلاله به خود اختصاص داده اند.
ضمناً در کتابچه منطقه حفاظت شده هفتاد قله کليه اطلاعات قابل استفاده موجود مي باشد.

اطلاعات مربوط به منطقه حفاظت شده الوند

موقعيت جغرافيايي:

الوند منطقه اي کوهستاني است که به طور مايل از شمال غرب به سمت جنوب شرق امتداد يافته و د ربخش جنوبي استان مرکزي قرار گرفته، کوه الوند در 20 کيلومتري غرب شهرستان خمين و 30 کيلومتري جنوب شرقي شهرستان شازند واقع گشته است. از نظر موقعيت جغرافيايي در حد فاصل "30/'38/ °49 الي
"00/'49/ °49 طول شرقي و "00/'42/ °33 الي "10/'49/ °33 عرض شمالي واقع شده است.
وسعت: مساحت منطقه حفاظت شده الوند 7200 هکتار مي باشد.

سيماي عمومي و زيست¬محيطي منطقه، فون و فلور:

کوه الوند مطنقه اي کاملاً کوهستاني با کمربندهاي ارتفاعي متفاوت که داراي کوه ها و تپه ماهورهاي بلند و دره هاي متعددي است. بلندترين نقطه اين منطقه قله کوه الوند با ارتفاع 3096 متر بوده و پست ترين نقطه آن در جنوب شرقي منطقه در محلي به نام سه راهي چارطاق واقع شده است. 2050 متر از سطح درياي آزاد ارتفاع دارد قسمت عمده اين منطقه از ارتفاعات صخره اي تشکيل شده است که به اين علت تردد را در آن مشکل مي نمايد. ميزان بارندگي متوسط سالانه منطقه 380 ميليمتر در سال و متوسط درجه حرارت سالانه معادل 2/10 درجه سانتيگراد برآورد گرديد که حداکثر مطلق دما 37 و حداقل مطلق نيز معادل 31- درجه سانتيگراد برآورد شده است.
تنوع زيستي موجود در منطقه الوند در هيچ نقطه ديگري از محدوده هاي جنوبي استان تکرار نشده و وجود 9 تيپ گياهي با 115 گونه که 20 درصد آنها آندميک مي باشد و نيز حضور بيش از 60 گونه پرنده که 19 گونه آن حمايت شده و آسيب پذير هستند و پستانداران عمده و بارزي نظير کل و بز، قوچ و ميش، پلنگ، گرگ و ... اهميت آن منطقه را از لحاظ ارزشهاي زيستگاهي و جانوري آن نشان مي دهد.
اين منطقه 12 درصد پرندگان ايران و 44 درصد پرندگان استان را در خود جاي داده و بيش از 30 درصد پرندگان اين منطقه و از جمله پرندگان شکاري حمايت شده اند و از نظر پستانداران نيز غني است و 8/8 درصد پستانداران کشور را در خود جاي داده است و از 11 گونه پستاندار اين منطقه 3 گونه حمايت شده اند.

اطلاعات مربوط به پناهگاه حيات وحش جاسب

موقعيت جغرافيايي:

منطقه کوهستاني جاسب در منتهي اليه جنوب شرقي استان مرکزي و در شمال شهر نراق از توابع شهرستان دليجان واقع شده است اين منطقه از نظر موقعيت جغرافيايي در حد فاصل "00/'45/ °50 الي "15/'58/ °50 طول شرقي و "45/'00/ °34 الي "45/'09/ °34 عرض شمالي قرار گرفته است.

وسعت:

 مساحت پناهگاه حيات وحش جاسب 17100 هکتار مي باشد.

سيماي عمومي و زيست محيطي منطقه فون و فلور:

جاسب منطقه اي کوهستاني که سيماي آن از کوههاي خشک صخره اي، دره ها، تپه ماهورهاي مرتفع کوههاي استپي تا دشتي متغير است. بلندترين ارتفاع آن قله کوه وليجا با ارتفاع 3151 متر و حداقل ارتفاع آن در تنگه رودخانه ازنا با ارتفاع 180 متر منظره اي متفاوتي را ارائه مي نمايد. وجود ميزان بارندگي متوسط سالانه محدوده مذکور 295 ميليمتر در سال و متوسط درجه حرارت سالانه اين محدوده معادل 5  درجه سانتيگراد برآورد مي گردد. منطقه جاسب به دليل شرايط کوهستاني داراي زيستگاههاي جنگلي، خشکي پسند، مناطق مرتفع و صخره اي، زيستگاه جنگلي در بخش بسيار محدودي از اراضي غربي و جنوب غربي اين منطقه به صورت نوار باريکي به سمت شمال شرقي منطقه به شمار مي روند و از گونه هاي پسته و بادام کوهي از عناصر اصلي پوشش جنگلي منطقه بشمار مي باشند و جنگلهاي مذکور به دليل محدوديت سطح گسترش آنها در منطقه و استان از ارزش حفاظتي برخوردار بوده و نيازمند توجه بيشتري در اين خصوص مي باشد و زيستگاه خشکي پسند داراي رويشهاي مختلف درختچه اي کوتاه، گياهان پشته اي، علفي و پايا و يک ساله که محل زيست جانوراني نظير قوچ و ميش و گرگ، روباه، خرگوش، کبک و بسياري جوندگان و خزندگان بوده و زيستگاه مناطق مرتفع و صخره که در ارتفاعات کول آل و کوه تخت و کوه وليجا داراي رويشهاي گرمسيري گونه هاي بالش وش و پشته اي که محل زيست بز و پازن و کبک و پلنگ بوده است.

پوشش گياهاي منطقه (فلور):

منطقه جاسب محل اتصال رويشهاي زاگرس شمال غربي و به ارتفاعات ايران مرکزي بوده و از تنوع قابل توجهي برخوردار مي باشد مجموعاً 139 گونه گياهي از 35 خانواده در اين منطقه زيست مي نمايد که از ميان آنها 23 گونه علفي 104 گونه بوته اي 80 گونه درختچه اي 40 گونه درختي ديده مي شود.

آلبوم‌ها

تصاوير سايت

16 مهر 1389
148 تصویر در آلبوم
تصاوير سايت

تصاویر تصادفی

23 خرداد 1388
12 تصویر در آلبوم
تصاویر تصادفی

آب و هوا

 
یک شنبه
خرداد
1395
9
 

نشان‌ها

پشتیبان‌هاRSS2
پشتیبان‌هاAtom